Tu jesteś: Strona główna / Szkoły w Programie

Szkoła w V edycji programu Szkoła bez przemocy

Profil szkoły

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach
Adres:
Wojcieszyce 107, 58-560 Jelenia Góra 9, woj. dolnośląskie
Telefon:
75 7551638
E-mail :
spwojcieszyce@wp.pl
Fax:
75 7551638
Strona WWW:
www.spwojcieszyce.pl
Dyrektor szkoły :
Katarzyna Geremek
Telefon do dyrektora:
75 7551638
Deklaracja działań szkoły:
nieZainicjowanie przedsięwzięcia promującego ideę kibicowania fair play z udziałem co najmniej 1/3 uczniów szkoły
takZorganizowanie spotkania na temat profilaktyki agresji z rodzicami
nieWprowadzenie programu integracji nowych uczniów i rodziców
takPrzeprowadzenie zajęć profilaktycznych (przemocy, uzależnienia) dla co najmniej 1/3 uczniów
nieZorganizowanie warsztatów dla wszystkich pracowników szkoły na temat profilaktyki i agresji
takZorganizowanie Dnia szkoły bez Przemocy (czerwiec 2012)
- spektakl profilaktyczny w wykonaniu uczniów - międzyklasowa sesja graffiti "Stop przemocy"
Zrealizowane działania szkoły:
I. PRELEKCJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W dniu 30 listopada 2011 r. o godz. 16.30 odbyło się spotkanie profilaktyczne z rodzicami uczniów klas IV-VI, na którym prelekcję wygłosił przedstawiciel policji -€“ dzielnicowy pan Ł. Klimczak. Celem spotkania było przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. poprzez włączanie rodziców w problematykę bezpieczeństwa dzieci w szkole i życiu rodzinnym. Prowadzący przedstawił i omówił następujące kwestie: - prawne konsekwencje agresywnych zachowań uczniów (w tym kradzieże, wandalizm, groźby, bójki, itp. ), - prawne konsekwencje przemocy domowej (w nawiązaniu do znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) , - przemoc rówieśnicza z wykorzystaniem Internetu i telefonów komórkowych, - współpraca Policji ze szkołą i środowiskiem lokalnym w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy. W spotkaniu wzięło udział 25 rodziców uczniów naszej szkoły. Prelekcja miała dobry odbiór. Pan dzielnicowy odpowiadał na pytania rodziców, podawał przykłady obrazujące omawiana problematykę, zapraszał do kontaktu i współpracy podczas stałych dyżurów w Gminie Stara Kamienica. II. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE -€žCHCĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE ŻYĆ-€ W dniach 1 i 8 lutego 2012 r. realizowany był w naszej szkole program profilaktyczny -€žChcę zdrowo i bezpiecznie żyć-€, który obejmował przeprowadzenie 3-godzinnego cyklu zajęć z uczniami klasy VI oraz 1-godzinnego spotkania z rodzicami i nauczycielami. Spotkania prowadził autor programu - terapeuta uzależnień pan K. Matusiak. Celem spotkania z rodzicami było wyposażenie ich w podstawową wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia. Prowadzący w krótkim, ale treściwym wykładzie przedstawił rodzicom obraz dzisiejszych uzależnień wśród dzieci ze szkół podstawowych (alkoholizm, nikotynizm, Internet, gry, hazard). Mówił o tym, jak powinna przebiegać wczesna interwencja w domu w przypadku podejrzenia dziecka o uzależnienie. Rodzice i nauczyciele obecni na spotkaniu mogli również obejrzeć tzw. -€žgadżety-€ narkotykowe, czyli akcesoria służące do zażywania i produkowania narkotyków. Jako istotną dla dorosłych wiedzę o przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci prowadzący omówił czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed zagrożeniami. Wśród czynników chroniących dziecko podkreślił silną więź emocjonalną z rodzicami i posiadanie autorytetów wśród dorosłych. Adresatami programu -€žChcę zdrowo i bezpiecznie żyć-€ byli również uczniowie klasy VI. Na zajęciach zyskali wiedzę na temat genezy i istoty uzależnień. Rozwijali umiejętności rozumienia siebie i własnych uczuć i uczyli się je wyrażać. Mięli okazję do rozmawiania o wartościach i hierarchii wartości w swoim życiu. A fakt, że zajęcia prowadził specjalista, dał uczniom możliwość dopytania o kwestie, które z ich punktu widzenia są ważne i pozwalają na poszerzenie wiedzy i nabywanie umiejętności interpsychicznych i interpersonalnych. III. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W KLASACH I-III W trosce o młodszych uczniów i aby wyposażyć ich w niezbędne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych zorganizowaliśmy dla nich w szkole 3-€“godzinne zajęcia profilaktyczne w oparciu o program profilaktyczny -€žCukierki-€. Zajęcia poprowadził profilaktyk certyfikowany terapeuta uzależnień pan L. Gwiaździński z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Zajęcia odbyły się dnia 13 marca 2012 r. Uczestniczyli w nich uczniowie klas I -€“ III. Celem zajęć było przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi i nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych. Szczególnie dużo czasu wypełniło ćwiczenie przez dzieci umiejętność odmawiania i mówienia -€žnie-€. W końcowej części zajęć uczniowie wykonywali rysunki obrazujące sytuacje odmawiania. Przez cały czas spotkania z uczniami prowadzący angażował ich do wypowiedzi, wyrażania własnych opinie, dzielenia się uczuciami. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, jednocześnie rozwijając samodzielne i twórcze myślenie. Dowiedzieli się , od czego może się człowiek uzależnić, jaki jest mechanizm uzależnienia i kto może pomóc w szkole i najbliższym środowisku, jeżeli dziecko znajdzie się w trudnej sytuacji. IV. SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z UCZNIAMI KLAS IV-VI Dnia 20 marca 2012 roku uczniowie z klas IV-VI uczestniczyli w prelekcji na temat Cyberprzemocy i innych zagrożeń, jakie powodować może korzystanie z Internetu. Spotkanie prowadził policjant dzielnicowy mł. asp. pan Łukasz Klimczak, pracujący w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze Uczniowie dowiedzieli się o tym, na czym polega uzależnienie od komputera i na jakie niebezpieczeństwa są narażeni w sieci, tj pedofilia, wulgaryzmy, przemoc psychiczna i pornografia. Policjant przestrzegał uczniów przed zawieraniem znajomości przez Internet. Przedstawił też przykładowo historie osób uzależnionych i sposoby walki z nałogami internetowymi. Spotkanie zaciekawiło uczniów, było dla nich pouczające. Dzieci otrzymały ulotki informacyjno-edukacyjne o sposobach ochrony przed cyberprzemocą. V. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE -€žDZIĘKUJĘ - NIE PIJĘ, NIE PALĘ-€ W dniach 26 -€“ 27 marca 2012 r. gościliśmy w naszej szkole terapeutkę uzależnień panią K. Chmurę, która przeprowadziła zajęcia profilaktyczne z uczniami klas IV i V oraz warsztaty antynikotynowe dla uczniów klas IV -€“ VI. Na zajęcia przeznaczonych zostało w sumie 6 godzin. Spotkania były formą realizacji programu profilaktycznego, opracowanego przez panią terapeutkę i miały nazwę -€žDziękuję -€“ nie pije, nie palę-€ Ich celem było dostarczenie uczniom informacji o alkoholu i nikotynie oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu, wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi oraz pokazanie perspektyw zdrowego życia bez używek. Kontynuacją zajęć w poszczególnych klasach były warsztaty antynikotynowe. Wszyscy starsi uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie na początku wysłuchali prelekcji o szkodliwości nikotyny i jej niebezpiecznym wpływie na zdrowie człowieka. Następnie wszyscy obejrzeli przedstawienie profilaktyczne "Sąd nad papierosem", które zostało przygotowane przez uczniów z klas IV-VI pracujących w kole teatralno-dziennikarskim. Był sędzia, prokurator i adwokat oraz oczywiście skarżenie - papierosy. Przywołani świadkowie - nałogowy palacz, dziecko palącej matki, nauczycielka, lekarz itp. przedstawili szkodliwy wpływ nikotyny na organizm człowieka. Czekając na werdykt sądu uczniowie zaprezentowali też humorystyczne wierszyki i hasła antynikotynowe. Spektakl miał charakter rozprawy sądowej, publiczności szczególnie podobały się rekwizyty i kostiumy aktorów. Na podsumowanie zajęć uczniowie w zespołach klasowych wykonywali plakaty o tematyce antynikotynowej, a dokładnie: klasa IV na temat -€žZdrowy styl życia-€, klasa V -€“ -€žCo zamiast papierosa ?-€ , klasa VI -€“ -€žAntyreklama papierosów-€. Prace uczniów wspólnie wykonywane, poza tym, że były promocją zdrowego stylu życia, miały duże znaczenia dla integracji zespołów klasowych. Plakaty wykonane podczas warsztatów zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym, wzmacniając w ten sposób klimat bezpieczeństwa w szkole. VI. DLA DZIECI I BEZ PRZEMOCY Niedawno obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Szkoły bez Przemocy.. Połączyliśmy jego organizację z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. W tym dniu wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice wzięli udział w licznych zabawach, którym przyświecało nadrzędne hasło -€žKibicujemy fair -€“play-€ Uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły w przebraniu kibiców, wszyscy w barwach narodowych i w większości przebrani za kibiców. Zebraliśmy się w świetlicy wiejskiej, tym razem pełniącej rolę stadionu Dla zabawy i dekoracji sali gimnastycznej klasy wykorzystały biało czerwone baloniki i -€žhulające piłki-€ wykonane z obręczy hula-hop i biało- czerwonej oraz niebiesko-żółtej bibuły. Impreza rozpoczęła się wręczeniem nagród dla uczniów za całoroczne osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012. Potem, przy dużym aplauzie widowni, odbyła się piosenkarska mini-lista przebojów. Mogliśmy podziwiać umiejętności wokalne naszych kolegów i koleżanek. Następnie każda klasa zaprezentowała przygotowane przez siebie plakaty z hasłami fair-play. Pogoda pokrzyżowała nam nieco plany malowania haseł techniką graffiti, więc ostatecznie zostały namalowane farbami na brystolu. A dla podkreślenia sportowego charakteru imprezy odbyły się mecze -€“ klasy I-III grały w -€žzbijaka-€, a klasy IV-VI w siatkówkę. Do dopingu grającym bardzo przydały się nam sportowe hasła wykrzykiwane przez kibiców. Rada Rodziców przygotowała dla uczniów słodki poczęstunek, nagrody i grillowane kiełbaski. Całej imprezie towarzyszyły zasady dobrej zabawy -€“ fair-play i bez przemocy. Jolanta Gmyrek

Opinie i komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz, opinię

Nazwa:
(Imię lub ksywka...)
Email:
(w postaci: nazwa@domena.pl)
Treść:
Ocena:
Puste pole:


Kodeks Szkoły Bez PrzemocyBiuletyn Szkoły Bez Przemocy


Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu