Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

Rusza IV edycja Programu

Szkoły w całej Polsce zostały zaproszone do udziału w IV już edycji „Szkoły bez przemocy". Wnioski wypływające z badań „Diagnoza szkolna" wskazują, że wielu młodych ludzi dopuszcza się przemocy i pada jej ofiarami w wyniku nudy i źle wykorzystanego wolnego czasu. Dlatego głównym celem IV edycji Programu jest promocja wolontariatu rozumianego jako bezinteresowne poświęcanie swojego czasu i wysiłku na rzecz innych.

Szkoły mogą się zgłaszać do Programu do 15 października br. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Programu: www.szkolabezprzemocy.pl (zakładka „Zgłoś się do Programu").

W roku szkolnym 2009/2010 Program oferuje nowe działania:

  • Konkurs na projekty wolontaryjne - szkoły, które przystąpią do IV edycji Programu zostaną zaproszone do konkursu na projekt wolontaryjny. Nagrodą dla uczniów będzie letni obóz wakacyjny - Letnia Szkoła Liderów Wolontariatu, dla nauczycieli zaś sfinansowanie wybranych szkoleń.
  • Tydzień Wolontariatu - szkoły zaprezentują na swoim terenie działania związane z wolontariatem.
  • Sondaż - badanie rodziców dzieci w wieku szkolnym na temat przemocy szkolnej, jakości opieki i wychowania w szkołach oraz wolontariatu. Wyniki zostaną zaprezentowane pod koniec września br.
  • Konferencja międzynarodowa - prezentacja europejskich dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i profilaktyki przemocy szkolnej podczas Europejskiego Kongresu Przeciwdziałania Przemocy w 2010 r. w Warszawie.
  • Raport 2010 - raport zawierający m.in. dane socjologiczne dotyczące problemu przemocy i agresji szkolnej oraz przykłady dobrych praktyk w Europie.


W nowej edycji kontynuowane będą działania z poprzednich lat:

  • Konkurs na najlepszego wychowawcę - w każdym województwie uczniowie i rodzice wybiorą najlepszego wychowawcę 2010 roku.
  • Warsztaty regionalne - w czterech miastach (Gdańsk, Białystok, Katowice, Gorzów Wielkopolski) odbędą się dwudniowe warsztaty dla nauczycieli, przygotowujące do skutecznego rozwiązywania problemów przemocy szkolnej.
  • Dzień Szkoły bez Przemocy - 5 czerwca 2010 - ogólnopolskie święto tych, którzy chcą szkoły bezpiecznej i przyjaznej.
  • Czaty - rozmowy na stronie internetowej Programu z ekspertami zajmującymi się profilaktyką przemocy oraz wolontariatem.

Do udziału w Programie pod koniec sierpnia br. zostały zaproszone także samorządy lokalne. Deklarując sfinansowanie wybranych szkoleń, mogą otrzymać tytuł Partnera Lokalnego Programu. Termin rejestracji samorządów potrwa do końca roku.      

 

Spróbuj sił w wolontariacie Spróbuj sił w wolontariacieProgram społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu