Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

W rodzinie siła ucznia

Wyniki „Diagnozy szkolnej 2009" dowodzą, że niepełna rodzina ma ogromny wpływ na wychowanie, postawy i doświadczenia uczniów. Wśród uczniów żyjących w rodzinie niepełnej znacznie więcej jest ofiar i sprawców różnych form przemocy. Dzieci z niekompletnych rodzin znacznie częściej też sięgają po alkohol, papierosy i narkotyki. Co niepokojące, negatywne konsekwencje braku jednego z rodziców rosną wraz z wiekiem uczniów.

Odsetek ofiar groźnej przemocy fizycznej wśród uczniów z rodzin pełnych i niepełnych w różnych typach szkół w 2009 r.

 

 

Odsetek sprawców przemocy fizycznej wśród uczniów z rodzin pełnych i niepełnych w różnych typach szkół w 2009 r.


Badania pokazują także, że duże znaczenie w procesie socjalizacji młodzieży ma sytuacja zawodowa rodziców. Brak pracy ojca nasila problemowe zachowania uczniów, zaś najmniej korzystna sytuacja rodzinna jest wówczas, gdy pracuje matka, a ojciec pozostaje bez pracy. Sytuacja taka zwiększa odsetek uczniów problemowych w szkołach ponadgimnazjalnych aż o ponad ¼, w stosunku do sytuacji gdy bez pracy są obydwoje rodzice.

Czynnikiem, który mocno determinuje zachowania młodzieży szkolnej jest też liczba posiadanego rodzeństwa. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie mają rodzeństwa, wykazują więcej zachowań problemowych w porównaniu z rówieśnikami z małą liczbą rodzeństwa. Największe zaś nasilenie problemów występuje wśród uczniów z rodzin wielodzietnych (czworo i więcej dzieci), niezależnie od typu szkoły.

Pełne opracowanie wyników badania „Diagnoza szkolna 2009" dostępne jest w „Raporcie rocznym 2009" na stronie www.szkolabezprzemocy.pl (zakładka: Diagnoza szkolna 2009).

Zachęcamy do lektury!

 

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu