Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

Rodzice nie chcą współpracować?

Z badania „Diagnoza szkolna 2009" zrealizowanego w 170 polskich szkołach wynika, że nauczycielom zdecydowanie brakuje wsparcia ze strony rodziców uczniów. Zaledwie 8% nauczycieli twierdzi, że zdecydowanie może liczyć na rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych, zaś 34% - że nie może na nich liczyć.


Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy ma Pan(i) poczucie, że w większości przypadków może Pan(i) liczyć na rodziców, na ich wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach wychowawczych?" w latach 2006, 2007, 2008 i 2009.

 

Wyjątkowo zgodni z nauczycielami w tej kwestii są uczniowie - nieco ponad połowa z nich twierdzi, że rodzice systematycznie chodzą na wywiadówki, połowa - że interesują się sprawami szkoły, ale tylko 19% twierdzi, że rodzice chodzą na dni otwarte czy kontaktują się z nauczycielami poza wywiadówkami.

Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy twoi rodzice chodzą na dni otwarte, kontaktują się z nauczycielami poza wywiadówkami?" w latach 2006, 2007, 2008 i 2009.

 

Badania m.in. poziomu agresji i przemocy szkolnej „Diagnoza szkolna 2009" zrealizowane zostały w 170 polskich szkołach. Kwestionariusze do badania przygotował prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny, członek Rady Programu „Szkoła bez przemocy". W roku szkolnym 2008/2009 badania dotyczyły nie tylko problemu przemocy i agresji rówieśniczej w szkołach, ale także jakości relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, poziomu spożycia alkoholu, narkotyków i „dopalaczy" wśród młodzieży, zwyczajów związanych z korzystaniem z Internetu, form zaangażowania społecznego i postaw obywatelskich uczniów.

„Raport roczny 2009" zawierający pełne opracowanie badania „Diagnoza szkolna 2009" dostępny jest na stronie www.szkolabezprzemocy.pl (zakładka: Diagnoza szkolna 2009).

 

 

Rodzice nie współpracują Rodzice nie współpracują

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu