Tu jesteś: Strona główna / O programie

Instytucje i organizacje

 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa
tel.: 22 696 55 45
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
www: http://www.brpd.gov.pl/

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
tel.: 22 875 85 40
e-mail: ceo@ceo.org.pl
www: http://www.ceo.org.pl/

Centrum Wolontariatu
ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa
tel.: 22 635 27 73
www: http://www.wolontariat.org.pl/

Fundacja Civis Polonus
ul. Kredytowa 4/18, 00-056 Warszawa
tel.: 22 498 88 85
e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl
www: http://www.civispolonus.org.pl/

Fundacja Dzieci Niczyje 
ul. Obrońców 10, 03-933 Warszawa
tel.: 22 616 65 05
e-mail: fdn@fdn.pl
www: http://www.fdn.pl/

Fundacja KARAN
ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa 
tel.: 22 618 65 97 
e-mail: karan@karan.pl
www: http://www.karan.pl/

Fundacja "Praesterno"
ul. Widok 22/30, 00-023 Warszawa
tel.: 22 621 27 98
e-mail: biuro@praesterno.pl
www: http://www.praesterno.pl/

Instytut Amity
ul. Zapłocie 20, 02-970 Warszawa
tel.: 22 648 37 79 
e-mail: amity@amity.pl
www: http://www.amity.pl/

Komitet Ochrony Praw Dziecka 
ul. Hoża 27a/5, 00-521 Warszawa
tel.: 22 626 94 19
e-mail: kopd@kopd.pl
www: http://www.kopd.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia"

ul. Borotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
tel.: 22 824 25 01
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
www: http://www.niebieskalinia.pl/

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
tel.: 22 345 37 00
www: http://www.ore.gov.pl/

Polska - Amerykańska Fundacja Wolności
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa
tel.: 22 828 43 73
e-mail: pafw@pafw.pl
www: http://www.pafw.pl/

Polskie Centrum Mediacji 
ul. Jagiellońska 58/122, 03-468 Warszawa
tel.: 22 826 06 63
e-mail: pcm@mediator.org.pl
www: http://www.mediator.org.pl/

Stowarzyszenie Bliżej Dziecka
ul. Mokotowska 17/21, 00-640 Warszawa
tel.: 22 839 36 52
e-mail: blizej_dziecka@przemocwszkole.org.pl
www: http://www.przemocwszkole.org.pl/

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej  SPÓJRZ INACZEJ
ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice
tel.: 41 274 18 00
www: http://www.spojrzinaczej.pl/

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa
tel.: 22 826 08 74
e-mail: tpd-zg@tpdzg.org.pl
www: http://www.tpdzg.org.pl/
Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu