Tu jesteś: Strona główna

Konkurs na wychowawcę

Wybraliśmy Wychowawcę Roku 2009!

W roku szkolnym 2008/2009 zaprosiliśmy szkoły z całej Polski do udziału w konkursie na najlepszego wychowawcę. Rodzice, uczniwoie, nauczyciele mogli za pośrednictwem strony internetowej Porgramu zgłaszać kandydatury najlepszych wychowawców.

W drugim etapie konkursu (między 25 marca a 1 kwietnia) grupa ekspertów złożona z dziennikarza gazety regionalnej oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, w tym pracownika kuratorium oświaty - w oparciu o liczbę oddanych głosów i uzasadnienia - wybrała kilku finałowych kandydatów z każdego województwie.

Nazwiska finalistów z każdego województwa zostały opublikowane zostały na kuponach konkursowych, zmieszczonych na łamach dzienników regionalnych.

Lista dzienników regionalnych, które prowadziły konkurs na najlepszego wychowawcę:

„Express Ilustrowany"
„Polska Dziennik Bałtycki"
„Polska Dziennik Łódzki"
„Polska Dziennik Zachodni"
„Polska Gazeta Krakowska"
„Polska Gazeta Wrocławska"
„Polska Głos Wielkopolski"
„Polska Metropolia Warszawska"
„Głos Dziennik Pomorza"
„Gazeta Lubuska"
„Nowa Trybuna Opolska"
„Gazeta Olsztyńska"
„Gazeta Pomorska"
„Echo Dnia"
„Nowiny"
„Tygodnik Ostrołęcki"
„Dziennik Wschodni"
„Gazeta Współczesna"
„Kurier Poranny"

W każdym województwie, na podstawie liczby oddanych głosów, wyłoniony został zwycięzca konkursu na najlepszego wychowawcę. 13 maja listę zwycięzców opublikowaliśmy na łamach dzienników regionalnych oraz na stronie internetowej programu „Szkoła bez przemocy".

Nagrodą w konkursie było sfinansowanie inicjatyw wychowawczych zwycięzców. 5 czerwca podczas uroczystej gali w Belwederze, nagrody na łączną kwotę 24 tysięcy złotych wręczyła zwycięzcom Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska.

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu