Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

W różnorodności siła

Głównym wydarzeniem projektu skierowanego do społeczności szkolnej i lokalnej będzie I Międzyszkolny Festiwal Kultury Czeczeńskiej. - Charakterystyczne dla współczesnej Polski staje się zjawisko przyjmowania emigrantów i uchodźców, dlatego należy poznać oraz zaakceptować odmienność kulturową, aby różnice te nie stały się źródłem konfliktów. W naszej szkole i środowisku lokalnym pojawiają się coraz liczniejsze grupy dzieci z Czeczenii, więc należy pomóc tym dzieciom w asymilacji, a polskim - w zrozumieniu i zaakceptowaniu odmienności kulturowej - uzasadnia Marta Kikolska-Kisiel, autorka projektu.

W ramach Festiwalu czeczeńscy i białostoccy uczniowie będą wspólnie przygotowywali prezentację multimedialną na temat historii narodu czeczeńskiego, spektakle na podstawie baśni czeczeńskich, książkę kucharską z przepisami czeczeńskimi oraz występy zespołów tanecznych.

W ramach projektu „W różnorodności siła" zaplanowane są także: dodatkowe lekcje języka polskiego dla czeczeńskich uczniów, spotkania z książką, koło zainteresowań dla uczniów najmłodszych klas (grupa polsko-czeczeńska) oraz prezentacja na imprezach szkolnych i pozaszkolnych narodowych tańców czeczeńskich.

Życzymy powodzenia!

Razem z Czeczenami napiszą książkę kucharską Razem z Czeczenami napiszą książkę kucharskąProgram społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu