Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

Mazowieckie Warsztaty Regionalne

Warsztaty adresowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz niepedagogicznych pracowników szkół, które uczestniczą w trzeciej edycji Programu. W tym roku dzięki współpracy z Urzędem m. st. Warszawy w spotkaniu będą mogli uczestniczyć także pracownicy z warszawskich gimnazjów, nie biorących udziału w Programie, dla których organem prowadzącym jest Urząd.

Konferencja składa się z dwóch części. Pierwsza to dyskusja panelowa z udziałem władz regionu na temat specyfiki i form współpracy szkół i samorządów na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkołach.

W ramach części warsztatowej przygotowaliśmy ofertę 9 szkoleń, prowadzonych przez terenów z organizacji współpracujących z programem „Szkoła bez przemocy":

  • Jawne i ukryte formy przemocy,
  • Mediacje rówieśnicze,
  • Szkoła obywatelska i partnerska,
  • Trening Pewności Siebie,
  • Samorząd uczniowski dla szkoły, samorząd uczniowski dla społeczności lokalnej,
  • Praca z ofiarami przemocy,
  • Trening Zastępowania Agresji ART,
  • Partnerstwo szkoły i rodziny,
  • Działania interwencyjne w szkole.

Aby zgłosić się na warsztaty należy wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie www.szkolabezprzemocy.pl.warsztaty-warszawa

Rejestracja na Mazowieckie Warsztaty Regionalne potrwa do 6 marca, do godz. 15.00.

Szczegółowych informacji udziela:
Biuro programu „Szkoła bez przemocy", tel. (022) 833 89 04

 

Nauczą nauczycieli, jak walczyć z agresją Nauczą nauczycieli, jak walczyć z agresją

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu