Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

Badamy polskie szkoły

Badanie „Diagnoza szkolna 2009" obejmuje nie tylko problem przemocy i agresji rówieśniczej w szkołach, ale także relacje nauczyciel-uczeń, poziom spożycia alkoholu, narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży, uzależnienie od Internetu oraz poziom i formy zaangażowania społecznego uczniów. Ankiety badawcze wypełniają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie.

W tym roku szkolnym w badaniach bierze udział 170 szkół. Badania dla 63 placówek zostały sfinansowane przez samorządy lokalne, które otrzymały tytuł Lokalnego Partnera Programu.

Badania potrwają do połowy marca. Opracowane wyniki opublikowane zostaną w „Raporcie rocznym 2009". Po raz pierwszy „Raport" zostanie przekazany czytelnikom w kwietniu, podczas Debaty „Szkoły bez przemocy".

 

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu