Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

Co zrobimy w III edycji

Po raz pierwszy dla społeczności szkolnych, biorących udział w Programie, zostanie zorganizowany konkurs na najlepszego wychowawcę. W 16 województwach uczniowie i rodzice, będą wybierać najlepszego ich zdaniem wychowawcę. Głosowanie odbędzie się za pomocą kuponów, które umieszczone zostaną w tytułach regionalnych prowadzących Program.

Nowym elementem Programu będzie konkurs dla uczniów na najlepszy blog - "Nie myślimy tylko o sobie - moja szkoła dla sąsiadów." Autorzy blogów będą mogli opisać działanie ich szkoły w środowisku lokalnym. Blog zostanie zgłoszony do uczestnictwa w konkursie za pomocą strony internetowej Programu. Do oceny i wyboru zwycięskich prac zostanie wybrane jury, składające się z dziennikarzy. Fragmenty zwycięskich blogów będą publikowane na łamach tytułów regionalnych.

W tym roku po raz kolejny uruchamiamy także program grantowy. Do przygotowania projektów działań, zapobiegających przemocy w szkole, zaproszone zostaną wszystkie szkoły, które przystąpiły do III edycji Programu. Jednym z najważniejszych założeń tej edycji programu grantowego będzie przygotowanie projektów, które przewidują zaangażowanie społeczności szkolnych w życie lokalnego środowiska. Podobnie jak w zeszłej edycji, do programu grantowego będzie mógł zgłosić projekt każdy przedstawiciel społeczności szkolnej: uczeń, nauczyciel i rodzic. 80 najlepszym projektom ocenionym Rada Programu przyzna granty - każdy wartości 5 000 zł. Fundacja Grupy Telekomunikacji Polskiej przeznaczyła na nie łącznie 400 000 tys. złotych.

Podobnie jak w poprzednich edycjach szkoły będą mogły wziąć udział w badaniach diagnozujących poziom przemocy i agresji wśród uczniów i nauczycieli. „Diagnoza szkolna 2009" zostanie przeprowadzona w co najmniej 200 wybranych szkołach na terenie całej Polski. Wyniki badań i najważniejsze wnioski zostaną zawarte w „Raporcie Rocznym Szkoły bez przemocy". Raport przekażemy do publicznej wiadomości podczas „Debaty Szkoły bez przemocy", która w tym roku dotyczyć będzie współpracy szkół ze środowiskiem lokalnym i prezentacji dobrych praktyk.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie kontynuujemy warsztaty regionalne dla pedagogów ze szkól biorących udział w Programie. W 16 miastach wojewódzkich przeprowadzone zostaną warsztaty, które dotyczyć będą zarówno profilaktyki przemocy, jak i przygotowania projektów na rzecz lokalnego środowiska. W warsztatach poprzedniej edycji wzięło udział aż 1 600, pedagogów ze szkół z całej Polski.

W tym roku raz w miesiącu na stronie internetowej Programu www.szkolabezprzemocy.pl/czat będzie odbywać się czat z ekspertem na temat związany z profilaktyką przemocy. W czatach będą mogli brać udział nie tylko uczniowie, nauczyciele i rodzice, ale wszyscy zainteresowani problemem skutecznego zapobiegania przemocy w szkołach. W ubiegłej edycji na czatach z ekspertami poruszaliśmy między innymi: cyberprzemoc w szkole, agresja i uzależnienia w rodzinie, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). W tym roku przygotowaliśmy równie ciekawe propozycje tematów - lista najbliższych czatów ukaże się na stronie internetowej Programu.

W pierwszym tygodniu czerwca 2009 roku wszystkie szkoły biorące udział w Programie już po raz drugi zaprosimy na „Dzień Szkoły bez przemocy" - wydarzenie podsumowujące III edycję Programu oraz wielkie święto tych wszystkich, którzy wyrażają sprzeciw wobec stosowania przemocy w szkołach.

Szczegółowe informacje na temat planowanych działań w III edycji Programu można znaleźć na stronie internetowej Programu (www.szkolabezprzemocy.pl).

Rozpoczynamy III edycję Rozpoczynamy III edycjęProgram społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu