Tu jesteś: Strona główna / Poradnik / Dla nauczyciela_scenariusze zajęć

Jak sobie radzić z przemocą i agresją?

Scenariusz lekcji do przeprowadzenia w klasach I - III.

TEMAT: Jak sobie radzić z agresją i przemocą?

Cel: zwiększenie wrażliwości na krzywdę innych, wypracowanie skutecznych sposobów obrony oraz klasowych zasad i umów zapobiegających agresji i przemocy.

 

Do przeprowadzenia zajęć potrzebne będą ci: duże arkusze szarego papieru ( 3-5 szt.), kolorowe mazaki, rysunki "Jak się obronić?" i "Jak obronić kogoś?" dla każdego dziecka lub jeden na grupę dzieci, "Rysunkowe umowy" dla każdego dziecka.

Wstęp

Powiedz, że będziecie dziś rozmawiać o sytuacjach, w których ktoś silniejszy robi krzywdę osobie słabszej lub grupa osób wyrządza krzywdę jednej osobie. Podaj przykłady takich sytuacji:

 • za każdym razem, gdy Piotrek mówi coś głośno w klasie, dzieci się śmieją
 • chłopcy chowają się przed Rafałem, żeby podczas przerwy nie wychodził z nimi na podwórko
 • dziewczynki nie chcą się bawić z Weroniką, jeśli nie przyniesie im czegoś dobrego do jedzenia
 • koledzy na każdej przerwie bawią się w popychanie Damiana

Po przedstawieniu każdej z sytuacji poproś dzieci o jej ocenę. Możesz zapytać, jak czuje się osoba krzywdzona i co sobie myśli. Spytaj też dzieci, jak nazwałyby każdą sytuację ("gdyby to był obrazek, to jaki miałby tytuł?"). Zapisz propozycje dzieci. W zależności od uznania możesz wprowadzić pojęcie "agresja" lub "przemoc".

Zaproponuj też, aby dzieci podały też przykłady podobnych sytuacji z własnego doświadczenia.

 

Rysunki komiksowe

Rozdaj dzieciom rysunki. W zależności od wieku i możliwości dzieci może to być praca samodzielna lub w grupach (oba rysunki dostaje każde dziecko, lub otrzymuje je grupa). Zacznij od zapytania dzieci, co przedstawiają rysunki.

Następnie poproś, aby w narysowanych "dymkach komiksowych" wpisały:

 • co mówi ktoś, kto broni drugiej osoby

autor ilustracji: Hubert Ronek

 

 • co mówię ja, gdy sam się chcę obronić

autor ilustracji: Hubert Ronek

 

W przypadku dzieci młodszych lub mających jeszcze kłopoty z pisaniem, możesz wpisywać sam, to co dzieci mówią.

Przeczytajcie i omówcie wspólnie propozycje dzieci. Zwróć uwagę, czy nie znalazły się wśród nich wypowiedzi agresywne - jeśli tak, wyjaśnij, dlaczego agresja nie jest najlepszym sposobem na obronę przed agresją ( inni mogą się zemścić, możesz mieć potem problemy).

Podane propozycje możesz zapisać na dwóch plakatach z tytułami:

"Jak obronić kogoś?

"Jak obronić siebie?"

 

Quiz

Powieś w widocznych miejscach w klasie trzy kartki z napisami: "Tak", "Nie" i "Nie wiem". Zadawaj dzieciom kolejno pytania quizu (możesz użyć wszystkich, lub tylko części z nich, w zależności od zainteresowania i aktywności dzieci) prosząc, aby odpowiadały na nie ustawiając się we właściwych miejscach. Zapytaj dzieci ze wszystkich grup, dlaczego tak właśnie uważają. Pozwól na dyskusję i ewentualną zmianę miejsca, gdyby ktoś zmienił zdanie.

 • Czy to agresja, jeśli dwaj koledzy się biją?
 • Czy powinno się śmiać, jeśli komuś coś się nie uda?
 • Czy zawsze trzeba przeprosić, jeśli zrobię komuś krzywdę?
 • Czy powinno się poprosić innych o pomoc, gdy ktoś mi dokucza?
 • Czy wolno się bronić, gdy ktoś nas krzywdzi?
 • Czy powinno się pomóc koledze, któremu inni dokuczają?
 • Czy wolno się namawiać przeciwko innym dzieciom?
 • Czy powiedzenie komuś, że koledzy mnie przezywają, to skarżenie?
 • Czy wolno uderzyć kogoś we własnej obronie?
 • Czy powinno się bawić z dziećmi, które stoją same na przerwie?

Nasze zasady przeciw agresji i przemocy

Poproś, aby korzystając z udzielanych podczas quizu odpowiedzi spróbowali wspólnie sformułować zasady i umowy, które mogą zapobiec agresji i przemocy w ich klasie. Zapisz te umowy na dużym arkuszu papieru. Zaproponuj, aby dzieci je podpisały (ty również to zrób) i powieś w widocznym miejscu w klasie.

 

Zagadki

Na zakończenie rozdaj dzieciom "Rysunkowe umowy" i powiedz: "Ktoś prowadził podobne zajęcia dla młodszych dzieci, które jeszcze nie umieją czytać, nie zapisał więc tych zasad, tak jak ja dzisiaj dla was, tylko je narysował. Zapomniał je potem niestety podpisać i nie wiemy, na co dzieci się umówiły. Spróbujmy pomóc dzieciom zgadnąć, jakie to są zasady i umowy".

"Rysunkowe umowy" dzieci zabierają ze sobą do domu.

 

Informacja dla nauczyciela

Rysunkowe umowy:

1. Pomagamy dzieciom, którym ktoś dokucza

autor ilustracji: Hubert Ronek

2. Prosimy o pomoc dorosłych, gdy ktoś nam robi krzywdę

autor ilustracji: Hubert Ronek

3. Nie bijemy i nie przezywamy innych dzieci

autor ilustracji: Hubert Ronek

4. Nie skarżymy, jeśli komuś nie dzieje się krzywda

autor ilustracji: Hubert Ronek

5. Staramy się na siebie nie krzyczeć i rozumiemy innych

autor ilustracji: Hubert Ronek

(autor ilustracji: Hubert Ronek)

Autorzy scenariuszy:
Hubert Czemierowski, psychologProgram społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu