Tu jesteś: Strona główna / Poradnik / Dla nauczyciela_scenariusze zajęć

Co to jest złość?

Scenariusz lekcji do przeprowadzenia w klasach I - III.

TEMAT: Co to jest złość?

Cele: zrozumienie uczucia złości

poznanie sposobów konstruktywnego radzenia sobie ze złością

Do przeprowadzenia zajęć potrzebne będą Ci: duże arkusze szarego papieru (3-5 szt.), kolorowe mazaki lub kolorowa kreda, papier rysunkowy, kredki.


Złość

Powiedz dzieciom, że dziś będziecie rozmawiać o złości. Spytaj, czy znają takie uczucie. Poproś, aby kolejno w kręgu dokończyły następujące zdanie: "Złoszczę się, kiedy.". Podkreśl, że wszyscy ludzie przeżywają to uczucie i że dzisiaj dowiecie się więcej na jego temat.

Gdzie mieszka złość?

Odrysuj na dużym arkuszu papieru sylwetkę dziecka (mogą być dwie - chłopiec i dziewczynka). Proś dzieci po kolei (lub ochotników) o pokazanie, w jaki sposób się złoszczą (tupią, robią groźne miny itp.), a następnie każde dziecko zachęć do umiejscowienia swojej złości na odrysowanym konturze człowieka poprzez pokolorowanie miejsc, gdzie mieszka złość (np. "ja pokolorowałem oczy, bo jak jestem zły to patrzę złym wzrokiem, marszczę brwi", "a ja zęby, bo szczerzę zęby" itp.). Możesz te komentarze dzieci dopisywać obok odpowiednich części ciała. Być może będą się pojawiały różne sposoby okazywania złości(np. inne u chłopców, inne u dziewczynek) - zwróć na to uwagę.Można na rysunku dodawać również strzałki: na zewnątrz (np. przy krzyku itp.) i do wewnątrz człowieka (obrażanie się, albo gdy ktoś nie odzywa się gdy się złości) - w ten sposób dzieci mogą uświadomić sobie, że złość może mieć różne kierunki. Można się do tego odwołać przy następnym ćwiczeniu.

Jak można się złościć?

Podziel duży arkusz papieru na dwie części. Zapytaj dzieci, jakie sposoby złoszczenia się krzywdzą innych ludzi i zapisz te sposoby na czerwono po jednej stronie arkusza. Możesz spytać, jak dzieci nazwałyby takie zachowania lub powiedzieć im, że nazywa się je agresją.

Spytaj następnie, jak można się złościć, żeby nie krzywdzić innych i co można wtedy ze swoją złością zrobić. Sposoby podane przez dzieci zapisz zielonym kolorem po drugiej stronie arkusza (np. możemy biegać, śpiewać, komuś opowiedzieć o tym, co nas złości, narysować to itp.).

Na zakończenie zaproponuj, aby każde dziecko narysowało najlepszy, jego zdaniem, sposób poradzenia sobie ze złością i wykonane rysunki powieście w klasie.Informacja dla nauczyciela

Złość jest naturalnym uczuciem, które przeżywają wszyscy i na pojawienie się którego nie mamy wpływu. Dlatego złoszczenie się nie jest samo w sobie ani złe, ani dobre. Możemy mieć natomiast wpływ na to, co robimy, gdy czujemy złość. Sposoby wyrażania złości bywają różne i przynoszą różne konsekwencje. Niekonstruktywne sposoby wyrażania złości szkodzą albo nam samym (gdy tłumimy złość, obciążając nasz organizm i psychikę nie odreagowanym napięciem), albo innym ludziom (gdy w złości zachowujemy się wobec nich agresywnie). Konstruktywny sposób wyrażania złości pozwala ją otwarcie wyrazić lub odreagować, jednak w sposób, który nie robi przy tym nikomu krzywdy

Autorzy scenariuszy:
Hubert Czemierowski, psycholog
Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu