Tu jesteś: Strona główna / Aktualności

Szkoły zgłaszają się do III edycji Programu

Od 28 sierpnia szkoły zgłaszają się do III edycji programu społecznego "Szkoła bez przemocy". Szkoły mogą przystąpić do Programu, wypełniając formularz rejestracyjny do 30 września.

Społeczności szkolne, które uczestniczyły w II edycji Programu i chcą przystąpić do niego w roku szkolnym 2008/2009, muszą ponownie zgłosić się do Programu.

Aby szkoła wzięła udział w Programie musi:

- wypełnić na stronie internetowej Formularz rejestracyjny,

- wydrukować, wypełnić oraz podpisać "Deklarację przystąpienia do Programu i przestrzegania „Kodeksu Szkoły bez przemocy",

- wydrukować, wypełnić i podpisać "Plan działań szkoły" w III edycji programu „Szkoła bez przemocy",

- przesłać pocztą do 15 października 2008 roku podpisaną Deklarację i Plan działań na adres Biura Programu:. Profile sp. z o.o., skrytka pocztowa 36, 00-967 Warszawa 86 z dopiskiem „Szkoła bez przemocy - zgłoszenie". Decyduje data stempla pocztowego.

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu