Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

Wybieramy Wychowawców Roku 2012!

Celem konkursu organizowanego od 2009 r. w ramach „Szkoły bez przemocy" jest promocja
i wspieranie wychowawczej roli nauczycieli. Do konkursu mogą być zgłaszani nauczyciele, pedagodzy oraz inni pracownicy pedagogiczni. - Widzimy realną potrzebę wzmocnienia i docenienia nauczycieli, którzy, na co dzień uczą, inspirują i wychowują nasze dzieci, pokazania, na czym polega istota pracy pedagogiczne i jak ważna jest dla kształtowania się osobowości każdego dziecka - tłumaczy Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange.

Zwycięzców wybiorą rodzice, uczniowie i nauczyciele ze wszystkich szkół w Polsce - także tych, które nie biorą udziału w programie „Szkoła bez przemocy". W pierwszym etapie głosowania kandydatów będzie można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.szkolabezprzemocy.pl. Aby zagłosować trzeba będzie wpisać imię i nazwisko wychowawcy, szkołę oraz krótkie uzasadnienie wyboru. Następnie grupa ekspertów, złożona z dziennikarza oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, w tym pracownika kuratorium oświaty lub przedstawiciela wydziału edukacji gminy lub powiatu zweryfikuje nadesłane zgłoszenia. Na podstawie liczby oddanych głosów i uzasadnień eksperci wyłonią 10 finalistów z każdego województwa.

W ostatnim etapie imiona i nazwiska finalistów będą zamieszczane na kuponach konkursowych publikowanych w dziennikach regionalnych grup wydawniczych Polskapresse i Media Regionalne. Na finalistów będzie można głosować wysyłając kupon konkursowy lub SMS.

 

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu