Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

Którzy uczniowie i jakie szkoły są najbardziej zagrożone przemocą?

W 2011 roku przeprowadziliśmy badanie, którego celem było określenie skali problemu przemocy szkolnej oraz lepsze zrozumienie zjawiska. Na październikowym panelu dyskusyjnym „Szkoły bez przemocy" zaprezentowana został niepublikowana jeszcze część badań skupiającą się na identyfikacji czynników sprzyjających przemocy szkolnej, na poziomie szkoły oraz na poziomie indywidualnych cech uczniów.

W raportach zespół badawczy z Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierownictwem prof. Anny Gizy-Poleszczuk dokonał analizy cech charakteryzujących środowisko szkolne, które wiążą się z poziomem przemocy. Wbrew potocznym opiniom, wielkość szkoły, jej lokalizacja (miasto-wieś) oraz jakość wyposażenia, w świetle wyników badania, nie mają wpływu na poziom przemocy szkolnej. Determinują go za to: atmosfera szkolna, relacje między uczniami i nauczycielami oraz poziom szkolnej demokracji.

Przedstawione zostały także czynniki ryzyka na poziomie indywidualnym, w odniesieniu do tych uczniów, którzy stają się ofiarami systematycznego dręczenia. Badania pokazują, że czynnikami ryzyka są przede wszystkim cechy związane z relacjami społecznymi. Ofiary dręczenia mają poczucie osamotnienia - mają niewielu przyjaciół, są przekonane, że nie mają, u kogo szukać pomocy, nie tylko w sytuacji dręczenia, ale ogólnie, w bardzo wielu kwestiach, nawet tak prozaicznych jak problemy z komputerem czy konieczność sprawdzenia wypracowania. Co więcej, relacje rodziców uczniów dręczonych ze szkołą są niezbyt dobre. Ofiary dręczenia częściej niż inni uczniowie twierdzą, że ich rodzice nie interesują się tym, co dzieje się w szkole i że rzadko bywają na wywiadówkach czy dniach otwartych. Szczegółowe informacje oraz pełne wyniki analiz dostępne są na naszej stronie internetowej: www.szkolabezprzemocy.pl/badania

Zachęcamy także do lektury wywiadu z prof. Anną Gizą-Poleszczuk, współautorką badań „Przemoc w szkole 2011"

Wywiazd z prof. Anną Gizą-Poleszczuk Wywiad z prof. Anną Gizą-PoleszczukProgram społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu