Tu jesteś: Strona główna / Badania

Przemoc w szkole lipiec 2011

Którzy uczniowie i jakie szkoły są najbardziej zagrożone przemocą?

W ramach badania Przemoc w szkole 2011 przeprowadzonego w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy". Przedstawiamy poniżej część badań skupiającą się głównie na identyfikacji czynników sprzyjających przemocy szkolnej, na poziomie szkoły, jako „systemu" (środowiska) oraz na poziomie indywidualnych cech uczniów.

Omówione zostały cechy charakteryzujące środowisko szkolne, które wiążą się z poziomem przemocy. Wbrew potocznym opiniom, wielkość szkoły, jej lokalizacja (miasto-wieś) oraz jakość wyposażenia nie mają, w świetle wyników badania, wpływu na poziom przemocy szkolnej. Wpływ ma za to atmosfera szkolna, relacje między uczniami i nauczycielami oraz poziom szkolnej demokracji.

Przedstawione zostały także czynniki ryzyka na poziomie indywidualnym, w odniesieniu do tych uczniów, którzy stają się ofiarami systematycznego dręczenia. Badania pokazują,
że czynnikami ryzyka są przede wszystkim cechy związane z relacjami społecznymi. Ofiary dręczenia mają poczucie osamotnienia, niewielu przyjaciół, są przekonane, że nie mają u kogo szukać pomocy, nie tylko w sytuacji dręczenia, ale ogólnie, w bardzo wielu kwestiach, nawet tak prozaicznych jak problemy z komputerem czy konieczność sprawdzenia wypracowania.

Szkoła - czynniki sprzyjające przemocy szkolnej Szkoła - czynniki sprzyjające przemocy szkolnej

Kto następny? - czynniki zostania ofiarą przemocy Kto następny? - czynniki zostania ofiarą przemocy

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu