Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

-€žSzkoła bez przemocy-€ na ogólnopolskiej konferencji w Warszawie


W dniach 24-25 października 2011 r. już po raz ósmy w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja Fundacji Dzieci Niczyje poświęcona problematyce krzywdzenia dzieci. W ciągu dwóch dni ponad 2 000 profesjonalistów z całej Polski i zagranicy weźmie udział w 40 sesjach referatowych, warsztatowych oraz panelach dyskusyjnych. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy i wykorzystywania, ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. A także prezentowane będą projekty i inicjatywy dotyczące pomocy dzieciom - ofiarom przestępstw i ich rodzinom.

Drugiego dnia konferencji zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym programu „Szkoła bez przemocy" pt. Którzy uczniowie i jakie szkoły są najbardziej zagrożone przemocą?. Prof. Anna Giza-Poleszczuk zaprezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach Programu, dotyczące czynników sprzyjających przemocy szkolnej. Omówione zostaną cechy charakteryzujące środowisko szkolne, które wiążą się z poziomem przemocy oraz czynniki ryzyka na poziomie indywidualnym, w odniesieniu do tych uczniów, którzy stają się ofiarami systematycznego dręczenia.

Aby zgłosić się do udziału w konferencji należy do 16 września 2011 r. zgłosić się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: Fundacji Dzieci Niczyje

Szczegółowych informacji na temat panelu dyskusyjnego programu „Szkoła bez przemocy" udziela Biuro Programu: tel. (22) 833 89 04, e-mail: szkolabezprzemocy@profile.com.pl

 

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu