Tu jesteś: Strona główna / Badania

Przemoc w szkole maj 2011

Badanie "Przemoc w szkole 2011" zostało przeprowadzone w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy". Jest ono uzupełnionym o dodatkowe tematy powtórzeniem analogicznego badania z wiosny 2006 roku, które to stało się punktem wyjściowym dla działań Programu.

Badanie  zostało przygotowane przez zespół badawczy z Instytutu Socjologii UW, pod kierownictwem prof. Anny Gizy-Poleszczuk. W skład zespołu weszły: mgr Agata Komendant-Brodowska oraz mgr Anna Baczko-Dombi. Podobnie jak w 2006 roku, badanie zrealizowało CBOS.

Badanie zostało zrealizowane na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 150 szkół z trzech szczebli nauczania - podstawówek, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W każdej szkole ankietowano
1 losowo wybraną klasę oraz 6 uczących ją nauczycieli różnych przedmiotów - w tym wychowawców klas.

Ponadto w badaniu omnibusowym przebadano mieszkańców Polski oraz (spośród nich w wywiadzie poszerzonym) rodziców dzieci w wieku szkolnym.

Tegoroczne badanie objęło 4 grupy respondentów:

  • Uczniów (N = 3169)
  • Rodziców (N = 428)
  • Nauczycieli (N = 883)
  • Dorosłych mieszkańców Polski (N = 2301)

 

Raport Raport "Przemoc w szkole 2011"

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu