Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

Wolontariat -€“ bo lubię pomagać!

 

Konkurs na projekty wolontaryjne realizowany jest po raz drugi. W związku z motywem przewodnim V edycji Programu, tegoroczny konkurs dla wolontariuszy nabiera dodatkowego znaczenia. W tym roku szczególnie mocno zachęcamy rodziców do zaangażowania w działania wolontaryjne. Poza oczywistą funkcją niesienia pomocy potrzebującym, budowania kapitału społecznego, rozwijania wrażliwości społecznej, bardzo ważny jest inny wymiar konkursu. Wspólna praca nad pomysłem i realizacją projektu to idealny sposób na włączenie się rodziców w życie szkoły swojego dziecka, poznanie szkolnego środowiska (rówieśników i nauczycieli), sposobu pracy oraz po prostu na ciekawe i konstruktywne spędzenie wolnego czasu z dzieckiem.

Do udziału w konkursie zapraszamy szkoły, które przystąpiły do V edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Autorami Projektów mogą być wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej - nauczyciele, uczniowie, rodzice. Projekt konkursowy może natomiast realizować specjalnie powołana na potrzeby konkursu Szkolna Grupa Wolontaryjna lub istniejący już w danej placówce Szkolny Klub Wolontariusza.

Projekty działań wolontaryjnych można zgłaszać do konkursu za pośrednictwem formularza, który znajduje się na indywidualnym koncie szkoły. Każda szkoła, która dokonała zgłoszenia do V edycji otrzymała link z dostępem do swojego konta.

Na projekty czekamy do 7 stycznia 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w konkursie, kryteriów oceny projektów, nagród dostępne będą od 19 listopada 2010 r. na stronie www.szkolabezprzemocy.pl.

Zapraszamy!

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu