Tu jesteś: Strona główna / Rodzice w szkole

Badania

Jednym z kluczowych elementów programu "Szkoła bez przemocy" są regularnie prowadzone badania naukowe. Ich wyniki pozwalają nam na diagnozę aktualnego poziomu przemocy szkolnej oraz dostosowanie działań Programu do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. 

W 2009 roku zrealizowaliśmy Badania Rodziców. Wyniki badań wskazały na poważne deficyty w kontaktach szkół i rodziców. Wyniki tych badań stały się punktem wyjścia dla opracowania koncepcji V edycji "Szkoły bez przemocy". Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi wynikami diagnozy. 

Badania Rodziców 2009 (Raport Roczny programu społecznego Badania Rodziców 2009 - Raport Roczny programu społecznego "Szkoła bez przemocy" 2010

Czytaj więcej... 

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu