Tu jesteś: Strona główna

Rodzice w szkole

Partnerska współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest jednym z kluczowych warunków skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania przemocy szkolnej oraz wyrazem troski o rozwój oraz jakość edukacji i wychowania dzieci. Rodzic i nauczyciel są dla dziecka pierwszymi autorytetami - dlatego ich współpraca pozwala na wczesne reagowanie w przypadku problemów oraz wparcie młodego człowieka w najważniejszych momentach życia.

Badania rodziców zrealizowane w 2009 roku pokazały, że znaczna część polskich rodziców nie angażuje się w życie szkoły, pozostawiając jej pełnię funkcji nie tylko edukacyjnych, ale i wychowawczych. Średnio, co czwarty rodzic nie utrzymuje żadnych kontaktów ze szkołą swojego dziecka. Winne jest temu z jednej strony silne zaabsorbowanie rodziców pracą zawodową, z drugiej - brak zwyczaju, wzorców angażowania się w życie szkoły poza obligatoryjne minimum. 
Problem leży także po stronie szkoły. Kadrze pedagogicznej często wyraźnie brakuje kompetencji i narzędzi pozwalających na włączanie rodziców w życie szkoły i aktywną z nimi współpracę. To z kolei dodatkowo wzmacnia niechęć i bierność rodziców.


 


 

 

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu