Tu jesteś: Strona główna

Konsultanci programu społecznego

Jednym z głównych celów programu społecznego „Szkoła bez przemocy" jest udzielanie szkołom i nauczycielom merytorycznego wsparcia. Cel ten realizujemy miedzy innymi poprzez oferowanie szkołom bezpłatnych szkoleń z zakresu praktycznych umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi problemami wychowawczymi, w tym przemocą i agresją.

W ramach warsztatów makroregionalnych w roku szkolnym 2009/2010 przeszkoliliśmy 350 nauczycieli z których ponad 200 uzyskało tytuł Konsultanta programu społecznego „Szkoła bez przemocy". Nauczyciele odbyli 12-godzinne szkolenie warsztatowe oraz 12 godzin praktyk. Konsultanci przeszkoli łącznie ponad 15 000 osób.

Każdy z Konsultantów uprawniony jest do prowadzenia autoryzowanych przez nasz Program mini-warsztatów w jednym z tematów.

 

Z usług Konsultantów mogą korzystać inne szkoły, placówki edukacyjne i kulturalne. Każda zainteresowana mini-warsztatami „Szkoły bez przemocy" instytucja może nawiązać kontakt indywidualny z Konsultantem ze swojego regionu, korzystając z Mapy Konsultantów lub za pośrednictwem Biura Programu.Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu