Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

Poznaliśmy najlepszych wolontariuszy -€žSzkoły bez przemocy-€

Konkurs dla szkół na najlepsze projekty wolontaryjne ogłosiliśmy w listopadzie 2009. Do udziału zaprosiliśmy szkoły, które przystąpiły do IV edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy". Autorami projektów mogli być wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej - nauczyciele, uczniowie, rodzice. Projekt konkursowy mogła natomiast realizować specjalnie powołana na potrzeby konkursu Szkolna Grupa Wolontaryjna lub istniejący już w danej placówce Szkolny Klub Wolontariusza.

Szkoły miały czas na realizację projektów od stycznia do kwietnia 2010. - Zakres działań podejmowanych przez szkolnych wolontariuszy był bardzo szeroki. Od kiermaszy, koncertów, spektakli charytatywnych po zajęcia indywidualne z dziećmi, opiekę nad osobami starszymi, po działania promujące np. kwestię praw człowieka - tłumaczy Ewa Czemierowska-Koruba, przedstawiciel Rady Programu, członek kapituły konkursowej. Projekty były oceniane na podstawie składanych dwa razy w miesiącu sprawozdań z realizacji. - Przy wyborze najlepszych braliśmy pod uwagę przede wszystkim rolę zaplanowanych działań w kształtowaniu pozytywnych postaw społecznych, poziom zaangażowania wolontariuszy, długofalowość Projektu, czyli możliwość kontynuacji zainicjowanych działań oraz nowatorstwo i oryginalność - uzasadnia Ewa Czemierowska-Koruba.

Spośród kilkuset projektów wybranych zostało 46 najlepszych ze wszystkich województw. Wolontariusze i ich Opiekunowie uhonorowani zostaną 7 czerwca, w Dzień Szkoły bez Przemocy podczas uroczystej gali w Belwederze. A już w lipcu około 130 wolontariuszy wyjedzie na tygodniowy obóz letni - Letnią Szkołę Liderów Wolontariatu. Opiekunowie zwycięskich projektów otrzymają zaś vouchery na profesjonalne szkolenia, prowadzone przez ekspertów z Centrum Wolontariatu.

Pełna lista zwycięzców dostępna jest na stronie internetowe Programu.

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu