Tu jesteś: Strona główna / Badania

Badania społeczne 2006

Na potrzeby Programu „Szkoła bez przemocy" w marcu 2006 roku Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło ogólnopolskie badania socjologiczne na próbie uczniów, nauczycieli i rodziców. Ich celem była wszechstronna diagnoza zjawiska przemocy w szkołach.

Według dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk na podstawie wyników badań można wnioskować, że podstawowymi problemami polskiej szkoły są:

  • izolacja szkoły od szerszego otoczenia,
  • subiektywizm szkolnych ocen przekładający się na konflikty między uczniami oraz między uczniami a nauczycielami,
  • naratsające wyobcowanie uczniów.

Wyniki badań stały się punktem wyjścia dla działań realizowanych w ramach Programu, który został zainaugurowany 21 kwietnia 2006 roku.

Raport z badań 2006 Raport z badań 2006Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu