Tu jesteś: Strona główna / Badania

Audyt szkolny 2006/2007

W roku szkolnym 2006/2007 szkoły, które uczestniczyły w Programie, miały możliwość zgłoszenia się do dobrowolnego audytu sytuacji w szkole oraz występowania na jej terenie przemocy i agresji. Efektem badania były także opracowania naukowe dotyczące przemocy w szkołach. Audyt był realizowany od listopada 2006 roku.

Audyt polegał na przeprowadzeniu przez niezależnych badaczy wywiadów ankietowych zarówno z uczniami, jak i nauczycielami. Sondaż był przeprowadzany ze wszelkimi rygorami badań społecznych - był w pełni anonimowy, respondenci byli wybierani losowo, a wyniki dotyczące poszczególnych szkół nie były publikowane (publikowano jedynie analizy zbiorcze). Ankiety zostały przygotowane przez prof. Janusza Czapińskiego przy współpracy dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk.

Każda z uczestniczących w audycie szkół otrzymała wyniki na swój temat wraz analizą zbiorczą dotyczącą pozostałych szkół. Decyzja o ewentualnym upublicznieniu tych informacji leży w wyłącznej gestii szkoły.

Audyt objął około 200 szkół.Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu