Tu jesteś: Strona główna / Badania

Diagnoza szkolna 2008


Głównym celem badania „Diagnoza szkolna 2008" była pomoc szkołom w rzetelnej analizie źródeł problemów oraz skali zjawiska przemocy i agresji szkolnej.

W ramach badania przeprowadzono wywiady ankietowe zarówno z uczniami, jak i nauczycielami. Badania zrealizowane zostały z zachowaniem wszelkich rygorów badań społecznych. Ankiety zostały przygotowane przez prof. Janusza Czapińskiego. Każda z uczestniczących w audycie szkół otrzymała wyniki na swój temat wraz analizą zbiorczą dotyczącą pozostałych szkół. To badanie miało być przede wszystkim narzędziem diagnozującym, sygnałem dla szkół, co należy zmienić, aby sytuacja uległa poprawie.

Rzetelna informacja na temat tego, jak w szkole czują się uczniowie i nauczyciele, czy relacje uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel, nauczyciel - rodzic, rozwijają się poprawnie, jest podstawą w przygotowywaniu rozwiązań systemowych.

W II edycji badania przeprowadzonej w styczniu i lutym 2008, zwiększona została próba szkół biorących w nim udział. Przebadano 300 szkół. Część badania, w około 50 szkołach, została sfinansowana przez samorządy, które otrzymały tytuł Partnera Lokalnego programu społecznego „Szkoła bez przemocy".

Sondaż zrealizowany został w 292 szkołach różnych typów (V I VI klasy szkół podstawowych, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Swoim zasięgiem objął 117 szkół biorących udzial w Programie. Próba uczniów liczyła 21 757 osób, a nauczycieli 4093 osoby.

Wykonawcą tej edycji badania było MillwardBrown SMG/KRC.

Analiza wyników badań opublikowana została w "Raporcie rocznym 2008".

 

 

Raport roczny 2008 Raport roczny 2008Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu