Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

Warsztaty makroregionalne na Podlasiu

W tym roku szkolnym warsztaty adresowane do nauczycieli ze szkół biorących udział w Programie będą trwały dwa dni (15 godzin lekcyjnych). Oferta szkoleń obejmuje następujące tematy:


• Działania interwencyjne w szkole
• Budowanie partnerstwa szkoły i rodziny
• Pomoc ofierze przemocy i agresji szkolnej
• Reagowanie na agresję

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązuje się do przeprowadzenia określonej liczby godzin mini-warsztatów z uczniami, rodzicami lub innymi nauczycielami. Po odbyciu szkolenia i przeprowadzeniu zajęć uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający uzyskanie tytułu Konsultanta programu społecznego „Szkoła bez przemocy" uprawniający do prowadzenia autoryzowanych przez Program mini-warsztatów w wybranym temacie.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów makroregionalnych oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.szkolabezprzemocy.pl (zakładka: Warsztaty makroregionalne)

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu