Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

Ostatnie dni rejestracji do Programu

Czwarta edycja „Szkoły bez przemocy" odbywa się pod hasłem „Wolontariat - świadomie pomagam innym". Głównym celem tej edycji jest promocja idei wolontariatu, rozumianego jako bezinteresowne poświęcanie swojego czasu i energii na rzecz innych. Uwrażliwienie młodych ludzi, ukierunkowanie ich energii na działania społeczne, zmiana postawy wobec otoczenia może, naszym zdaniem, mieć wpływ na zmniejszenie poziomu przemocy i zachowań agresywnych wśród młodzieży szkolnej.

Na uczestników IV edycji Programu czekają m.in. konkurs na projekty wolontaryjne, Tydzień i Gala Wolontariatu, warsztaty makroregionalne, konkurs na najlepszego wychowawcę, czaty z ekspertami. Każda szkoła, która zgłosi się do Programu otrzyma pakiet materiałów, w tym specjalnie opracowany podręcznik na temat organizowania szkolnego wolontariatu.

Aby zgłosić się do Programu należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.szkolabezprzemocy.pl w zakładce Zgłoś się do Programu. Szkoły, które w roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyły w Programie i chcą przystąpić do jego kolejnej edycji, muszą się ponownie zarejestrować.

Rejestracja elektroniczna potrwa do 31 października 2009 roku. Podpisane i opieczętowane dokumenty należy przesłać na adres Biura Programu do 14 listopada 2009 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.szkolabezprzemocy.pl

Zapraszamy!

 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu