Tu jesteś: Strona główna / Dla prasy / Notatki dla prasy

Rodzice (niepoprawnymi) optymistami?

W ramach IV edycji „Szkoły bez przemocy" zbadaliśmy opinie rodziców na temat szkoły, aktywności ich dzieci i kontaktów z nauczycielami. Odpowiedzi dorosłych porównaliśmy z deklaracjami dzieci i nauczycieli zawartymi w „Diagnozie szkolnej 2009". Wyniki badań opracował prof. Janusz Czapiński - psycholog społeczny, członek Rady Programu „Szkoła bez przemocy".

Badania wyraźnie pokazują, że polscy rodzice są nadmiernymi optymistami - idealizują swoje dzieci oraz szkołę, natomiast nie dostrzegają istotnych problemów lub je bagatelizują. Przeciętna ocena wśród rodziców jest o 1 wyższa (w skali 5-punktowej) niż analogiczna ocena wystawiona przez dzieci.
80% rodziców jest bardzo lub raczej zadowolonych ze szkoły, do której chodzi ich dziecko!

Uderza także rozbieżność ocen rodziców i dzieci co do skali problemów szkół. Rodzice nie dostrzegają w szkołach problemów związanych z przemocą, narkotykami i używkami. Pozytywnie oceniają działania szkoły związane z prewencją i przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Zdaniem większości rodziców (87%) przemoc „nie jest" lub „raczej nie jest" znaczącym problemem w szkole ich dziecka. Prawie co trzecie dziecko przyznało zaś, że jest to w jego szkole problem. Opinię, że szkoła jest bezradna wobec tego problemu wyraża co trzeci uczeń i co dziesiąty rodzic lub nauczyciel.


Trzy razy mniej rodziców niż dzieci przyznaje, że narkotyki są w ich szkole problemem. Podobnie rysują się dane dotyczące spożywania alkoholu - problem zauważa 13% rodziców i 41% uczniów.

Równie widoczna jest tendencja do idealizowania własnych pociech. Dorośli częściej przypisują im aktywność sportową, udział w kółkach zainteresowań, działania w charakterze wolontariuszy. Tymczasem wyniki badań potwierdzają wnioski płynące z „Diagnozy szkolnej 2009" - zaangażowanie społeczne uczniów radykalnie spada wraz z wiekiem. Po zakończeniu edukacji kapitał społeczny młodych Polaków jest równie niski jak ich rodziców.

Więcej o tym jak rodzicie postrzegają szkołę i swoje dzieci czytaj w Raporcie z badań rodziców dostępnym na stronie internetowej www.szkolabezprzemocy.pl

 

Rodzice nie dostrzegaja przemocy w szkole Rodzice nie dostrzegaja przemocy w szkoleProgram społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w polskich szkołach w latach 2006-2013

Organizatorzy Programu